dental-clinic88

หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูกับคำว่าทันตกรรมจัดฟันสักเท่าใดนัก ซึ่งแท้จริงแล้วมันเป็นหนึ่งในสาขาของทันตกรรมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกับการแก้ไขฟันและขากรรไกรที่อยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง เพราะมีฟันยื่นและฟันที่ขบกันไม่พอดีทำให้ยากต่อการทำความสะอาดหรือการบดเคี้ยวอาหาร และมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควร ที่มาจากสาเหตุฟันผุและโรคเหงือก  ซึ่ง ฟันที่ยื่นหรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม นอกจากจะทำให้โครงหน้าเปลี่ยนแล้วยังเป็นการทำลายบุคลิกภาพอีกด้วย ประโยชน์ของทันตกรรมจัดฟัน จะส่งผลทำให้สุขภาพปากที่แข็งแรง และมีลักษณะบุคลิกภาพที่น่าพึงใจกว่าเดิม

จะทราบได้อย่างไรว่าถึงเวลาต้องการทันตกรรมจัดฟัน

ทันตแพทย์หรือทันตแพทย์จัดฟัน จะสามารถตัดสินได้ว่าคุณควรจะจัดฟันหรือไม่ ซึ่งจะดูจากการวินิจฉัยด้วยประวัติการรักษาทางการแพทย์และทันตกรรม  และการตรวจในคลินิกรวมถึงแบบพิมพ์ฟัน และภาพเอ็กซเรย์  ซึ่งการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ก็เพื่อเป็นการจัดระเบียบฟันให้อยู่ในแนวที่ถูกต้องในขากรรไกร การรักษานี้จะได้ผลในกลุ่มของผู้ที่มีความผิดปกติที่เกี่ยวกับฟัน แต่มีความรุนแรงไม่มากนัก ผู้ที่มีความผิดปกติของขากรรไกรร่วมไปด้วย คือจะมีขนาดของขา กรรไกรบนและล่างที่ไม่ได้สัดส่วนกัน หรืออาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันมาก

เหตุผลที่ต้องทำการรักษาด้วยทันตกรรมจัดฟัน

เพราะทันตกรรมจัดฟัน จะเข้ามาช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องฟัน  ทำให้การรักษาด้วยทันตกรรมจัดฟันมีหลายวิธีที่จะสามารถช่วยทำการจัดระเบียบกล้ามเนื้อและขากรรไกร โดยมีทั้งที่เป็นแบบติดถาวรและแบบถอดออกได้ เครื่องมือเหล่านี้จะทำการดัดฟันและขากรรไกรแบบนุ่มนวล เพื่อลดความรุนแรงของปัญหา และยังเป็นตัวตัดสินว่าวิธีการจัดฟันแบบใดที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด  เพราะหากปล่อยปัญหาเกี่ยวกับฟันทิ้งไว้นานเกินไป โดยที่ไมมีการจัดฟันก็จะส่งผลทำให้เกิด ความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันที่เกิดมาจากสาเหตุฟันผุและโรคเหงือก  ฟันที่มีปัญหาจะทำให้หลายคนเสียเซลฟ์ ทำให้การจัดฟันจึงกลายเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้โดยตรง

ประโยชน์ของทันตกรรมจัดฟัน

ประโยชน์ของทันตกรรมจัดฟันทำให้แข็งแรงขึ้น  ฟันเรียงสวยขึ้น เพราะมีการจัดฟัน และยังทำให้คุณมีลักษณะบุคลิกภาพที่น่าสนใจกว่าเดิม มีความมั่นใจมากขึ้น  ซึ่งการรักษาด้วยทันตกรรมจัดฟันเป็นการจัดระเบียบของฟันให้คงที่ด้วยการจัดฟัน ซึ่งการจัดฟันแบบติดถาวรจะเป็นโลหะที่ติดอยู่บนซี่ฟันตลอดเวลาในช่วงของการรักษา เครื่องมือเหล่านี้จะทำการช่วยให้ผลในการรักษามีความแตกต่างกันออกไป  ความรุนแรงของปัญหาสุขภาพฟันของคนไข้จะเป็นตัวตัดสินว่าวิธีการจัดฟันแบบใดจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อรูปการจัดฟันของคนไข้ และการพิจารณาตัดสินใจของทันตแพทย์จัดฟันถึงความจำเป็นและความเหมาะสม การรักษาด้วยเครื่องมือติดแน่นอาจใช้เวลาประมาณ 2 ปี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหา หรือการเจริญเติบโตของขากรรไกรของผู้ป่วย และความร่วมมือของผู้ป่วย  ซึ่งการจัดฟันนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยเป็นหลัก เพราะจะต้องดูแลรักษาความสะอาดของฟัน , ดูแลเครื่องมือจัดฟันที่ใช้ และการใส่หนังยางดึงฟันตามที่ทันตแพทย์ได้แนะนำอย่างเคร่งครัด

รูปแบบของทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟันแบบโลหะ

การจัดฟันแบบโลหะ เป็นวิธีจัดฟันที่นิยมมานานมาก และยังเป็นรูปแบบพื้นฐานที่ต้องมีการทันตกรรม โดยประกอบด้วยยาง ลวดหรือเหล็กเพื่อยึดกับฟันหรือใช้สำหรับเคลื่อนฟัน  ปัจจุบันมีการพัฒนาของวัสดุที่ใช้ให้มีขนาดเล็กลงมีสีสันสดใสและยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ทันตกรรมจัดฟันแบบสีเหมือนฟัน

การจัดฟันแบบสีเหมือนฟัน เป็นการใช้วัสดุที่ใช้สำหรับจัดฟันซึ่งได้รับการพัฒนามากขึ้น ในการจัดฟันแบบติดแน่น มีวัสดุที่มีสีเหมือนฟันซึ่งจะช่วยทำให้เห็นโลหะน้อยลง

ทันตกรรมจัดฟันแบบใส

การจัดฟันแบบใสเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ใหญ่บางคนที่อยากจะมีฟันสวย แต่ไม่อยากใส่เหล็กดัดฟัน ซึ่งการทำทันตกรรมประเภทนี้ สามารถถอดออกได้และยังช่วยแก้ปัญหาของการเรียงตัวของฟันโดยที่ไม่ต้องทำการยึดติดวัสดุใด ๆ ลงบนฟัน และยังสามารถถอดออกได้เวลารับประทานอาหาร หรือแปรงฟันอีกด้วย