ความสำคัญของรีเทนเนอร์ต่อการจัดฟัน

เราอาจจะงง ๆ กับชื่อเรียกเครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดฟัน ซึ่งรีเทนเนอร์ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้และมีประโยชน์หลังจากจัดฟันแล้ว หลายคนเข้าใจผิดคิดว่ารีเทนเนอร์คือการจัดฟัน แต่จริง ๆ...