ขั้นตอนการจัดฟันกับคลินิกทันตกรรมอุดุมสุขสกายเทรน

ขั้นตอนการจัดฟัน กับคลินิกทันตกรรมอุดมสุขสกายเทรน

  1. นัดพบทันตแพทย์
  2. พิมพ์ปากทำโมเดลฟัน  เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 1000 บาท และ เอ็กซเรย์ฟันเพื่อวางแผนในการรักษา (ฟรี ค่าเอ็กซเรย์ฟันมูลค่า 1,000-)
  3. นัดพบทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน เพื่อให้คุณหมอวินิจฉัยและวางแผนการรักษา
  4. เคลียร์ช่องปาก เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด และขูดหินปูน  แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละคน (มีค่าใช้จ่าย)
  5. ใส่ยางแยกฟัน ( ไม่มีค่าใช้จ่าย ราคารวมอยู่ในค่าจัดฟันแล้ว )
  6. ติดเครื่องมือจัดฟัน ( ราคารวมอยู่ในค่าจัดฟันแล้ว )
  7. ปรับเครื่องมือจัดฟัน (ช่วงเวลาที่ปรับตามที่คุณหมอนัด ซึ่งส่วนใหญ่ เดือนละ 1 ครั้ง)
  8. ขูดหินปูนทุกๆ 6 เดือน (มีค่าใช้จ่าย)
  9. เอาเครื่องมือจัดฟันออก และขูดหินปูน ขัดฟัน (มีค่าใช้จ่ายค่าขูดหินปูน )
  10. ทำรีเทนเนอร์   2 ชิ้น ประมาณ 2500 บาท/ชิ้น

orthodontic


การผ่อนชำระจัดฟัน

รายละเอียดการแบ่งชำระเงิน สำหรับการจัดฟัน (ราคาจัดฟัน)

เริ่มต้นที่ 38,000 บาท  : ไม่รวมค่าอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนระหว่างการรักษา

ก่อนการรักษาต้องพิมพ์ปากทำโมเดลฟัน เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 1000 บาท

เอ็กซเรย์ฟิลม์ใหญ่ เพื่อดูลักษณะโครงสร้างของขากรรไกร และใบหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 500 บาท 2 ฟิลม์ รวมเป็น 1000 บาท


 

เริ่มต้นติดเครื่องมือ สามารถเลือกจ่ายได้เป็น 3 แบบ คือ

แบบที่ 1 : จ่าย 3 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 5000 บาท

แบบที่ 2 : จ่าย 4 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 4000 บาท

แบบที่ 3 : จ่าย 5 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 3000 บาท

หลังจากนั้น จ่ายค่าปรับเครื่องมือ เดือนละ 1000 บาท จนครบ 38000 บาท และถ้าหากยังไม่เสร็จก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอีกจนกว่าจะเสร็จ

หลังจากการจัดฟันเสร็จแล้ว ต้องทำเครื่องมือคงสภาพฟัน (รีเทนเนอร์) 2 ชิ้น ค่ารักษาประมาณ 2500 บาท/ชิ้น


คลินิกทันตกรรมอุดมสุข สกายเทรน

: 3983-3985 ซอยสุขุมวิท 103 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข)
: 02-0013500
: 088-3293456
: www.udomsukskytraindental.com
: info@udomsukskytraindental.com
: fb.com/udomsukskytrain
Line : @Udomsukskydental

%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82