ทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง ้านจัดฟัน และด้านอื่นๆ


ทพ.กะรัต โพธิพิทักษ์ (ท.11481)

ทันตกรรมเฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ และแม็กซิโลเฟเชี่ยล มหาวิทยาลัย มหิดล , เข้าทุกวันพุธ

ทพ.ทศพล ปั้นเทียน (ท.9198)

ทันตกรรมเฉพาะทาง สาขาจัดฟัน มหาวิทยาลัย มหิดล

ทพ.วิโรจน์ แสงสวัสดิ์พงศ์ (ท.10316)

ทันตกรรมเฉพาะทาง สาขารักษารากฟัน , เข้าทุกวันเสาร์ที่ 2, 4 ของเดือน

ทพ.ธมลวรรณ สุขขี (ท.8703)

ทันตกรรมเฉพาะทาง สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม) , เข้าทุกวันอังคาร

ทพ.กฤษณา สันตติพยุงกุล (ท.9046)

ทันตกรรมเฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ และแม็กซิโลเฟเชี่ยล , เข้าทุกวันพฤหัส

ทพ.วาริน วิภูนิติสีลกุล (ท.11096)

ทันตแพทย์ สาขาทันตกรรมทั่วไป จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย , เข้าทุกวันจันทร์

ทพ.นันทพร เหล่าสิริพิพัฒน์ (ท.13322)

ทันตแพทย์ สาขาทันตกรรมทั่วไป , เข้าทุกวันอาทิตย์

ทพ.โสภิต รัตนสุมาวงศ์ (ท.12786)

ทันตแพทย์ สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , เข้าทุกวันเสาร์

ทั้งหมดคือรายชื่อทันตแพทย์ของเรา