ยินดีต้อนรับสู่หน้า โปรโมชั่นของคลินิก

Welcome To Promotion Our Clinic


*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

การผ่อนชำระจัดฟัน

รายละเอียดการแบ่งชำระเงิน สำหรับการจัดฟัน (ราคาจัดฟัน)


  • เริ่มต้นที่ 38,000 บาท : ไม่รวมค่าอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนระหว่างการรักษา
    ก่อนการรักษาต้องพิมพ์ปากทำโมเดลฟัน เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 1000 บาท
  • เอ็กซเรย์ฟิลม์ใหญ่ เพื่อดูลักษณะโครงสร้างของขากรรไกร และใบหน้า
    เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 500 บาท 2 ฟิลม์ รวมเป็น 1000 บาท

เริ่มต้นติดเครื่องมือ สามารถเลือกจ่ายได้เป็น 3 แบบ คือ

  • แบบที่ 1 : จ่าย 3 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 5000 บาท
  • แบบที่ 2 : จ่าย 4 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 4000 บาท
  • แบบที่ 3 : จ่าย 5 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 3000 บาท

หลังจากนั้น จ่ายค่าปรับเครื่องมือ เดือนละ 1000 บาท จนครบ 38000 บาท และถ้าหากยังไม่เสร็จก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอีกจนกว่าจะเสร็จ หลังจากการจัดฟันเสร็จแล้ว ต้องทำเครื่องมือคงสภาพฟัน (รีเทนเนอร์) 2 ชิ้น ค่ารักษาประมาณ 2500 บาท/ชิ้น


 

 

ภาพก่อน-หลัง

บรรยากาศคลินิก

*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล


ช่องทางการติดต่อ&การเดินทาง

3983-3985 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา, 10260 Bangkok, Thailand

โทร 02-0013500: 088-3293456


Contact For Website