การถอนฟัน

การถอนฟันได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกเพศทุกวัย บางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ไปถอนฟันกับทันตแพทย์ตั้งแต่ยังเล็ก ๆ บางคนก็เริ่มถอนฟันเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว ซึ่งคงไม่มีใครอยากจะให้หมอมาถอนฟันไปเฉย ๆ หากฟันไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่เพราะอะไรทันตแพทย์จึงต้องทำการถอนฟัน...