บริการด้านทันตกรรม

เรามีบริการทุกด้านที่เกี่ยวกับฟัน เช่น การทำฟัน การจัดฟัน การรักษารากฟัน
การทำฟันปลอม ครอบฟัน รากฟันเทียม การขูดหินปูน การถอนฟัน เคลือบผิวฟัน
ผ่าฟันคุด ใส่ฟันปลอมทั้งแบบถอดได้และแบบติดแน่น รักษาโรคเหงือก และอีกหลาย ๆ บริการ


ภาพคนไข้ใช้บริการของคลินิกเรา

ภาพคนไข้เข้าใช้บริการ ทั้งการจัดฟัน การรักษารากฟัน การทำฟันปลอม ครอบฟัน รากฟันเทียม การขูดหินปูน การถอนฟัน เคลือบผิวฟัน ผ่าฟันคุด ใส่ฟันปลอมทั้งแบบถอดได้และแบบติดแน่น รักษาโรคเหงือก