สะพานฟัน


ครอบฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง คลินิกทันตกรรมโลตัสสกายเทรน

*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล


สะพานฟัน เพื่อทดแทนฟันที่ถูกถอนไป

สะพานฟันเป็นทางเลือกหนึ่งของทางทันตกรรม เป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไป ซึ่งเป็นการใช้ครอบฟันลอย (pontic) สำหรับทดแทนฟันที่สูญเสียไปและยังเป็นตัวเชื่อมของการครอบฟัน ที่เกาะยึดบนฟันซี่ข้างเคียงอีกด้วย สะพานฟันยังมีประโยชน์ในการช่วยรักษารูปหน้าให้เป็นไปตามปกติ ช่วยให้ผู้รับบริการมีรอยยิ้มที่สวยงามเหมือนเดิม และยังมีส่วนช่วยให้การบดเคี้ยวและการออกเสียงเป็นไปในทางที่ดีได้ ช่วยรักษาการสบฟันให้เป็นไปตามปกติ และยังหลีกเลี่ยงปัญหาการล้มของฟันซี่ข้างเคียงมายังช่องว่างได้อีกด้วย


ประเภทของสะพานฟัน

การทำสะพานฟันแบบธรรมดานอกจากจะช่วยแบ่งกระจายแรงบดเคี้ยวให้เป็นไปตามปกติ แล้วยังมีส่วนช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงการรับแรงบดเคี้ยวที่มากเกินไปของฟันซี่ที่อยู่ข้างเคียง และยังช่วยรักษาตำแหน่งและการทำงานของฟันให้เป็นไปตามธรรม ชาติ การทำสะพานฟันแบบธรรมดาจะประกอบด้วยครอบฟันประเภทต่างๆแล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะมีครอบฟันลอย (Pontic) สำหรับทดแทนฟันที่สูญเสียไปเพื่อเป็นตัวเชื่อมสำหรับครอบฟัน เพื่อเป็นการยึดติดบนฟันซี่ที่อยู่ข้างเคียงซึ่งการทำครอบฟันประเภทนี้เป็นที่นิยมทำกันโดยทั่วไป  สำหรับสะพานฟันแบบมีหลักยึดข้างเดียว จะมีฟันซี่ข้างเคียงเพียงซี่เดียวสำหรับใช้ในการเกาะยึดสะพานฟัน  ส่วนการทำสะพานฟันแบบแมรี่แลนด์ หรือ สะพานฟันที่ยึดด้วยวัสดุเรซิน เป็นการทำสะพานฟันที่มีแกนโลหะ ซึ่งโลหะจะมีลักษณะคล้ายปีกที่ใช้ยึดติดด้านหลังของฟันด้านข้าง


การเลือกประเภทของวัสดุที่ใช้ในการทำสะพานฟัน

ประเภทของวัสดุที่ใช้ในการทำสะพานฟัน จะมีส่วนประกอบของครอบฟันแบบเซรามิกและโลหะ หรือจะเลือกแบบครอบฟันที่เป็นเซรามิกล้วน ซึ่งจะมีสีสันที่เหมือนฟันจริงตามธรรมชาติ โดยทันตแพทย์จะแนะนำให้ผู้เข้ารับบริการเลือกใช้สะพานฟันแบบเซรามิกผสมโลหะ ซึ่งจะเหมาะสำหรับการทดแทนฟันกราม ที่ใช้ในการบดเคี้ยว และแนะนำให้เลือกแบบเซรามิกล้วนในการทดแทนฟันหน้า เพราะการเลือกสะพานฟันแบบเซรามิกล้วนจะช่วยสร้างความสวยงาม เพราะมีความใสใกล้เคียงเหมือนฟันตามธรรมชาติ  แต่หากต้องการความแข็งแรงทนทานมากที่สุด ก็สามารถเลือกครอบฟันแบบโลหะล้วนได้  เพราะไม่มีการบิ่นหรือแตกเหมือนเซรามิก


ขั้นตอนการทำสะพานฟัน

ในการทำสะพานฟันแบบธรรมดา ทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและเตรียมฟัน จากนั้นจะทำการฉีดยาชาบริเวณฟันซี่ที่จะกรอเพื่อเป็นฐานของสะพานฟัน มีการจดบันทึก สี ขนาดและรูปร่างของฟันที่ต้องการทำสะพานฟัน และจัดการพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลอง  ซึ่งทันตแพทย์จะทำการส่งแบบจำลองและรายละเอียดทั้งหมดส่งไปยังห้องแลบเพื่อทำสะพานฟัน  จากนั้นทันตแพทย์จะทำการติดสะพานฟันแบบชั่วคราวสำหรับใช้งานระหว่างการรอการผลิตสะพานฟันแบบถาวร  และเมื่อสะพานฟันที่ส่งไปเสร็จแล้ว ทันตแพทย์จะทำการรื้อสะพานฟันแบบชั่วคราวออก และทำการติดยึดสะพานฟันแบบถาวรบนฟัน โดยจะมีการตรวจเช็คและการปรับแต่งสะพานฟันโดยให้มีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งหลังจากยึดสะพานฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาในการทำความสะอาดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน


การดูแลและปฏิบัติหลังการเข้ารับการทำสะพานฟัน

เพื่อสุขภาพของปากและฟันที่ดีการดูแลเอาใจใส่ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการทำสะพานฟันนั้นจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับฟันที่ใช้เป็นฐานรองรับสะพานฟันมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งหลังจากที่ทำการยึดติดสะพานฟันแล้วควรหลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งภายใน  24  ชั่วโมง  และจะต้องหลีกเลี่ยงการเกิดอาการบวมหรืออาการต่างๆ ได้ ด้วยการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง ซึ่งอาการเสียวฟันอาจเกิดขึ้นได้ในบางคน ซึ่งอาการดังกล่าวจะสามารถหายได้เองภายในเวลาไม่นาน แต่หากเกิดอาการเสียวฟันให้หลีกเลี่ยงการดื่มหรือรับประทานอาหารที่ร้อน เย็น ให้รีบการรับประทานยาแก้ปวด เพราะจะช่วยลดอาการเสียวฟันได้ระดับหนึ่ง และควรทำความสะอาดอย่างถูกวิธี ควรดูแลความสะอาดบริเวณที่ติดสะพานฟันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดโรคเหงือกที่อาจจะตามมา นอกจาก นี้ควรรับประทานอาหารอ่อนๆ จนกว่าจะเคยชินกับสะพานฟันที่มี และเลือกใช้ยาสีฟัน หรือน้ำยาบ้วนปากที่มีสารฟลูออ ไรด์สูง เพราะจะสามารถช่วยปัญหาการเสียวฟันได้ และหมั่นพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6  เดือน


สะพานฟันเหมาะสำหรับผู้ที่มีช่องฟันที่หายไปเป็นช่องขนาดเล็ก ซึ่งหากต้องการทำสะพานฟันจะต้องมีฟันที่อยู่ข้างๆ ช่องฟันที่หายไปสำหรับใช้เป็นหลักเพื่อยึดสะพานฟันด้วย เพราะการทำสะพานฟันเป็นทางเลือกหนึ่งในการทดแทนของฟันที่สูญเสียไป  เป็นการแก้ปัญหาและแก้ไขด้วยการยึดซี่ฟันปลอมเข้ากับฟันซี่ข้างเคียงอย่างถาวร  โดยที่คุณไม่สามารถถอดออกล้างได้ แต่ทันตแพทย์จะต้องจัดการกรอฟันซี่ข้างเคียงเพื่อที่จะใช้เป็นหลักของสะพานฟัน ซึ่งสะพานฟันจะช่วยในการบดเคี้ยวและออกเสียง ทั้งยังช่วยรักษาการสบฟันให้เป็นไปตามปกติ และคืนรอยยิ้มอันสวยงามให้แก่คุณ อย่าลืมว่าหลังการรักษาด้วยการทำสะพานฟันนั้น คุณควรรักษาสุขอนามัยช่องปาก และหมั่นหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งบริเวณสะพานฟัน เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานได้นานที่สุด


ข้อมูลการติดต่อคลนิกทันตกรรมอุดมสุขสกายเทรน

คลินิกทันตกรรมอุดมสุข สกายเทรน

: 3983-3985 ซอยสุขุมวิท 103 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข)
: 02-0013500
: 088-3293456
: www.udomsukskytraindental.com
: info@udomsukskytraindental.com
: fb.com/udomsukskytrain
Line : @Udomsukskydental

%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82