dental-clinic42

การที่หลายคนมีปัญหาเรื่องเหงือกหรือฟันนั้น ก็ต้องอยากจะให้ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นผู้รักษา ยิ่งใครที่ประสบปัญหา ฟันเก ฟันซ้อน ฟันเหยิน ฯลฯ ด้วยแล้ว ก็ยิ่งจะต้องรับหาคลินิกจัดฟันที่ดี มีมาตรฐานระดับสากล แม้บาง ครั้งอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มสักหน่อย แต่ก็ได้ความปลอดภัยกว่า แล้วยิ่งมีการผ่อนจ่ายด้วย ทำให้การบริการทันตกรรมนั้นมีการแข่งขันที่สูงเช่นกัน ส่วนใหญ่การมองหาคลินิกทันตกรรม จะเป็นปัญหาของผู้ที่เริ่มจะจัดฟันว่า จะหาคลินิกจัดฟันที่ไหนดี ที่ไหนไม่แพง ที่ไหนทันสมัย ที่ไหนมีหมอฟันดีๆ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกจะทำกันตกรรมให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

การเลือกคลินิกจัดฟัน

การเลือกทันตแพทย์จัดฟัน จะต้องเลือกทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน จะทำให้คุณมั่นใจในแผนการรักษาที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  ซึ่งจะต้องสืบหาข้อมูลก่อนทำการจัดฟันกับคลินิกทันตกรรมนั้นๆ ต้องดูว่าค่าใช้ จ่ายในการจัดฟันนั้นแพงเกินไปหรือไม่  สามารถแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเป็นก้อนใหญ่หรือไม่ ครั้งที่ 1-4 อาจจะอยู่ที่ประมาณครั้งละ 3,500 บาท ส่วนครั้งที่ 5 ขึ้นไปประมาณครั้งละ 1,200 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาของแต่ละคลินิกซึ่งหลังจากตรวจและปรึกษาจัดฟันแล้ว จะต้องสามารถเคลียร์ช่องปากและติดเครื่องมือจัดฟันได้อย่างรวดเร็ว คลินิกจัดฟัน จะต้องมีระบบการจัดฟันครบทุกรูปแบบและตอบสนองความต้องการทุกระดับความพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นจัดฟันโลหะ จัดฟันเซรามิคใส จัดฟันระบบดามอน จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก Invisalign  หรือจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร  การเอ็กซเรย์เพื่อการจัดฟันด้วยระบบดิจิตอล ฯลฯ ซึ่งการแก้ปัญหาฟันหรือการจัดฟันจะต้องมีการวางแผนได้แม่นยำ

คลินิกทันตกรรมจัดฟันที่ดี

นอกจากการรักษา ดูแล หรือการแก้ปัญหาในการจัดฟันแล้ว ลูกค้าจะต้องได้รับการสอนทันตสุขศึกษา  หรือสอนการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และแปรงซอกฟันเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพช่องปากขณะจัดฟันได้อย่างถูกวิธี  ที่สำคัญคลินิกจะต้องมีเครื่องมือสะอาด และมีระบบการอบเครื่องมือทำให้ปราศจากเชื้อโรค มีถุงมือ แก้วน้ำ ใช้แล้วทิ้งเพื่อสร้างความมั่นใจได้ในความปลอดภัย ที่สำคัญจะต้องมีแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง และให้ความเป็นกันเองเพื่อให้คำปรึกษาอย่างตรงไป ตรงมา และเอาใจใส่คนไข้ทุกคน และผู้มาทำการจัดฟันสามารถเลือกสีสันของยางจัดฟันได้ตามต้องการ และคลินิกจะต้องมีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นระหว่างหรือหลังจัดฟัน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีจะได้อยู่กับคุณตลอดไป คลินิกทันตกรรมที่ดีต้องมีมาตรฐานระดับสากล สามารถเดินทางสะดวกอยู่ใกล้บ้านหรือที่ทำงาน เพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ความสำคัญในการการเลือกคลินิกจัดฟัน

คุณหมอจัดฟัน คือ หมอฟันที่เรียนจบปกติแล้ว จะ ต้องเรียนต่อเฉพาะทางสำหรับจัดฟันต่ออีกประมาณ 2-3 ปี  สามารถเข้าไปถามข้อมูลหรือหาข้อมูลเองได้ บางคลินิกจะมีหมอฟันหลายคน อาจให้คุณเลือกเข้าพบเอง ซึ่งคุณเองก็จะต้องเลือกคลินิกจัดฟันที่ใกล้บ้านที่สุด เพื่อสะดวกในกรเดินทาง เวลาเกิดปัญหาหรือผลข้างเคียงขึ้นมา จะได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที และต้องเลือกทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันด้วย ยิ่งในช่วง 6 เดือนแรก ของการจัดฟันจะต้องพบหมอบ่อยๆ อย่างต่ำทุกเดือน เพราะหากเครื่องมือจัดฟันหลุด ก็จะต้องไปหาหมอด่วน การเลือกคลินิกใกล้บ้านดีที่สุด เพราะไม่ต้องเดินทางไกล

ข้อดีการจัดฟันคือ การเคลื่อนตำแหน่งฟัน เพื่อให้ฟันเรียงสวยงามมากขึ้น เป็นการแก้ไขความผิดปกติของฟันที่เรียงตัวไม่สวยงาม และช่วยแก้ไขการสบฟันให้ถูกต้อง เคี้ยวอาหารได้ดีทำให้ฟันสึกน้อยลง และแปรงฟันได้สะอาดมากขึ้นจากฟันที่เคยมีปัญหา หากเคยถอนฟันมา การจัดฟันจะช่วยรถปิดช่องว่างที่ถอนได้ และช่วยให้ฟันที่ฝังคุดสามารถขึ้นได้ ที่สำคัญช่วยให้ใบหน้าแลดูสวยขึ้น ซึ่งผู้ที่จัดฟันจะต้องพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกเดือนจนจัดฟันเสร็จ เป็นการรักษาที่นานหลายเดือน อาจใช้เวลานานถึง 2-3 ปี  เพราะจะต้องดูแลและรักษากันนานขนาดนี้จึงต้องทำให้เลือกคลินิกจัดฟันที่ได้มาตรฐาน