เหตุผลที่ต้องใส่รีเทนเนอร์หลังจัดฟัน

เหตุผลที่ต้องใส่รีเทนเนอร์หลังจัดฟัน

หลายคนเข้าใจผิดคิดว่ารีเทนเนอร์คือการจัดฟัน แต่จริง ๆ แล้วรีเทนเนอร์เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อคงสภาพฟันไม่ให้เคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งที่เป็นอยู่ ซึ่งหลังจากทันตแพทย์จัดฟันให้คนไข้เสร็จแล้ว จะให้ใส่รีเทนเนอร์อย่างเคร่งครัด เพื่อคงสภาพฟัน...